Full-Text Articles

Anales de Pediatria (Barcelona; Spain , 2003)
Lucía Garriga Ferrer-Bergua, Anna María Borrull Senra, Carmen Pérez Velasco, Cristina Montero Valladares, Iris Collazo Vallduriola, Sandra Moya Villanueva, Roberto Velasco Zúñiga, Marta Pérez Alba, Mercedes de la Torre Espí, en representación del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de la SEUP
BMJ Open
Bofu Liu, Dongze Li, Yisong Cheng, Jing Yu, Yu Jia, Qin Zhang, Yanmei Liu, Yu Cao
International Heart Journal
Toshinobu Ifuku, Toshihiro Nishiguchi
BMC Emergency Medicine
E Berkeveld, Z Popal, P Schober, W P Zuidema, F W Bloemers, G F Giannakopoulos
BMC Gastroenterology
David Hakimian, Ariel A Benson, Tawfik Khoury, Muhammad Massarwa, Sarah Israel, Shaden Salameh, Yonatan Gershinsky, Barak Shapira, Mordechai Muszkat
Medicine (Baltimore)
Yin-Ting Chen, Yu-Jun Chang, Bang-Yan Liu, En-Pei Lee, Han-Ping Wu
Medicine (Baltimore)
Shen Jun-Hua, Zhang Jin-Song, Qiao Li, Wang Lei, Zhu Bao-Feng, Li Jia, Liu Ying, Cheng Jian-Rong

Pages